REC

RSI uporabljaš napačno!

RSI, kar je kratica za "Relative Strength Index" (indeks relativne moči), je tehnični kazalnik, ki se uporablja v analizi trga, predvsem v tehnični analizi, za oceno prekomernega nakupa ali prodaje sredstva ter za prepoznavanje potencialnih obratov cen. Razvil ga je J. Welles Wilder in je eden izmed najbolj priljubljenih kazalnikov med trgovci in analitiki.

Tukaj je natančen opis RSI indikatorja:

1. **Izračun RSI**: RSI se izračuna na podlagi obdobja, ki ga določite, na primer obdobje 14 dni je običajno najbolj pogosto uporabljeno. Za izračun RSI se uporabijo naslednji koraki:

a. Izračun povprečnega dnevnega dobička (average gain): Povprečje dnevnih cenovnih sprememb, ko je cena narasla (navzgor).

b. Izračun povprečnega dnevnega izgubljenega (average loss): Povprečje dnevnih cenovnih sprememb, ko je cena padla (navzdol).

c. Izračun relativne moči (RS): To je razmerje med povprečnim dobičkom in povprečnim izgubljenim.

d. Izračun RSI: Uporablja se naslednja formula - RSI = 100 - (100 / (1 RS)).

2. **Interpretacija RSI**: RSI se izračuna na lestvici od 0 do 100. Trgovci običajno uporabljajo naslednje meje za interpretacijo RSI:

- RSI pod 30: Kaže na prekomerno prodajo sredstva in lahko nakazuje, da je sredstvo preveč prodano, kar lahko pomeni, da bi se lahko cena kmalu obrnila navzgor (nakazuje "kupi" signal).

- RSI nad 70: Kaže na prekomeren nakup sredstva in lahko nakazuje, da je sredstvo preveč kupljeno, kar lahko pomeni, da bi se cena lahko kmalu obrnila navzdol (nakazuje "proda" signal).

- RSI med 30 in 70: Kaže na zmerno stanje in ni jasnih nakazil prekomernega nakupa ali prodaje.

3. **Divergenca RSI**: Trgovci pogosto iščejo divergenco med gibanjem cene in RSI. Na primer, če cena sredstva narašča, medtem ko RSI pada, to lahko nakazuje, da je vzpon cene morda šibek in da bi se lahko kmalu obrnil.

4. **Časovni okvirji**: RSI se lahko uporablja na različnih časovnih okvirih, od zelo kratkoročnih (na primer 5-minutni graf) do dolgoročnih (na primer dnevni graf), kar omogoča trgovcem, da prilagodijo svoje strategije glede na svoje cilje in tržne pogoje.

Splošno je RSI uporaben kazalnik za oceno prekomernega nakupa ali prodaje sredstva ter za identifikacijo potencialnih obratov cen. Vendar pa je treba opozoriti, da noben kazalnik ni stoodstotno zanesljiv in da je treba RSI uporabljati v kombinaciji z drugimi analitičnimi orodji in strategijami za trgovino.

V tem posebnem videu razkrivamo, zakaj RSI uporabljaš napačno in obelodanimo skrivnosti dobičkonosne RSI trgovalne strategije. Pokrili bomo vse, kaj RSI sploh je, katera je napačna uporaba, ki se je moramo izogibati in katera je pravilna. Spoznali bomo tudi vse vrste divergenc (običajna bikovska divergenca, običajna medvedja divergenca, skrita bikovska divergenca, skrita medvedja divergenca), kako jih prepoznavati in izkoristiti v trgovanju. Poleg vsega tega pa vam bom predstavil še kar nekaj skritih trikov, da se le izognemo napačni uporabi pri trgovanju z RSI.


Lahko mi sledite na...

Facebook:
https://www.facebook.com/Xplicitsi-161423447264667

Twitter:
https://twitter.com/XplicitSi

Patreon:
https://www.patreon.com/XplicitSi

Grafi:
https://tradingview.com/?offer_id=10&aff_id=29747